Akademia Wiedzy

BADANIA TELEFONICZNE

Tajemniczy Ankieter - Dlaczego warto monitorować jakość obsługi telefonicznej?

Możemy dostarczyć Twojej firmie bezcenne dane na temat tego, jak klienci odbierają kontakt z Twoją firmą przez rozmowę telefoniczną. Pierwsze wrażenie, jakie zrobi rozmowa telefoniczna na Twoim kliencie, może zadecydować o tym, czy dokona on zakupu, czy też nie. Doskonała obsługa klienta świadczona przez telefon może dać Twojej firmie przewagę nad konkurencją.

Informacje i wrażenia, jakie klienci odbierają podczas rozmowy telefonicznej z Twoją firmą i pracownikami, bezpośrednio wpływają na ich motywację do podjęcia określonych działań, co przekłada się na wyższe wyniki sprzedaży, lepsze rekomendacje i większą lojalność. Dobra obsługa telefoniczna przekłada się również na niższe koszty sprzedaży.

Dlatego tak ważne jest identyfikowanie mocnych i słabych stron kontaktów telefonicznych z klientami, pośrednikami i dostawcami Twojej firmy. Badania satysfakcji klientów mogą dostarczyć jedynie ogólnych wniosków, natomiast Mystery Calling daje precyzyjną podstawę do udoskonalania procedur obsługi telefonicznej, szkoleń pracowników oraz rozwijania interakcji z klientami w tym kanale komunikacji. Rezultaty są szybko odczuwalne, ponieważ samo świadome prowadzenie badań wśród pracowników poprawia ich pracę i zaangażowanie.

 

zakres badania

Zakres badania telefonicznej obsługi klienta. ​

Telefoniczna obsługa klienta to kluczowy element wielu biznesów, ale niestety często niedoceniany. Jednakże, jako pierwszy punkt kontaktu z potencjalnymi klientami, obsługa telefoniczna ma ogromny wpływ na ich postrzeganie firmy oraz decyzje zakupowe. Dlatego ważne jest, aby pracownicy odpowiedzialni za odbieranie połączeń byli dobrze przeszkoleni i wyposażeni w umiejętności interpersonalne, aby zapewnić klientom pozytywne doświadczenia i zwiększyć szanse na finalizację transakcji.

 

Badania telefonicznej obsługi klienta to skuteczne narzędzie, które pomaga firmom ocenić poziom ich usług i zidentyfikować obszary, w których należy dokonać ulepszeń. Podczas takiego badania tajemniczy klient dokonuje połączeń do firmy, a następnie ocenia sposób, w jaki został obsłużony przez pracownika. Badania te pozwalają na poznanie rzeczywistych doświadczeń klientów i na podjęcie działań mających na celu poprawę jakości usług telefonicznej obsługi klienta.

 

Przykładowymi kwestiami, które mogą zostać zbadane podczas telefonicznych badań obsługi klienta, są: jakość rozmowy i konsultacji, umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta i skuteczność w prowadzeniu sprzedaży, a także sposób reakcji na pytania i wątpliwości klientów. Po przeprowadzeniu badań firma otrzymuje raport, który zawiera analizę wyników oraz zalecenia dotyczące działań poprawiających jakość obsługi klienta.

 

Właściwe szkolenie pracowników odpowiedzialnych za odbieranie połączeń telefonicznych to klucz do zwiększenia efektywności ich pracy i poprawy jakości obsługi klienta. Dlatego warto wykorzystać wyniki badań telefonicznej obsługi klienta, aby wdrożyć program szkoleń i motywacji dla pracowników, który pozwoli na poprawę jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów.

Pracuj z nami

Poszukujesz pracy w dziedzinie badań marketingowych i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu?

Oto co oferujemy:

Scroll to Top